آموزش و پرورش یک دستگاه عظیم برای تعلیم و تربیت نسل آینده است
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۱:۳۶:۴۵
http://www.dana.ir/news/1118784.html/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.dana.ir/news/1118784.html/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین دستگاه اجرایی کشور یک دستگاه عظیم برای تعلیم و تربیت نسل آینده است.

به گزارش عصرهامون،به نقل از چهاربهاران، یارمحمد حسین بر در مراسم تودیع و معرافه رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری اظهار کرد: این دستگاه عظیم در تربیت و پرورش دانش آموزان که آینده سازان ایران اسلامی هستند، مسئولیت سنگین و خطیری را بر عهده دارد.
وی افزود: از همه ظرفیت و استعدادها منطقه به نحو احسن استفاده خواهم کرد و هر مستعدی که در هر زمینه ای برنامه ای جهت ارتقاء برنامه های فرهنگی و پرورشی داشته باشد استقبال و استفاده خواهیم کرد.
حسین بر بیان کرد: توجه ویژه به مسائل و مشکلات حوزه آموزش و پرورش، یکی از مهمترین وظایف همه مسئولین است.
عبدالرزاق سردارزهی به عنوان رئیس جدید آموزش و پرورش منطقه دشتیاری معرفی شدند و از خدمات حسینعلی محبی تقدیر به عمل آمد.
صبح امروز مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه دشتیاری با حضور سنجرانی رئیس حراست استان وحسین بر معاون توسعه برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان و همکاران اداری منطقه دشتیاری برگزار شد.
انتهای پیام/

تبلیغات