ادعاي سنگين عبدالرضاداوري عليه نيروهاي امنيتي
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۸:۵۹:۵۳
به پیشنهاد نهاد امنیتی نه گفتم، محکومیت ۲ ساله ام اجرا شد
به پیشنهاد نهاد امنیتی نه گفتم، محکومیت ۲ ساله ام اجرا شد

[unable to retrieve full-text content]

تبلیغات