افراد دیابتی برای کاهش وزن آب بنوشند
۱ آبان ۱۳۹۵،‏ ۶:۰۳:۲۸
محققان در این مطالعه، گروهی متشکل از 81 زن چاق و دارای اضافه وزن را که همگی مبتلا به دیابت نوع2 بودند و در برنامه 24 هفته ای کاهش وزن شرکت کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند.
محققان در این مطالعه، گروهی متشکل از 81 زن چاق و دارای اضافه وزن را که همگی مبتلا به دیابت نوع2 بودند و در برنامه 24 هفته ای کاهش وزن شرکت کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند.
محققان در این مطالعه، گروهی متشکل از 81 زن چاق و دارای اضافه وزن را که همگی مبتلا به دیابت نوع2 بودند و در برنامه 24 هفته ای کاهش وزن شرکت کرده بودند مورد مطالعه قرار دادند.
تبلیغات