این جیب‌بر را شناسایی کنید
۱ آبان ۱۳۹۵،‏ ۵:۵۴:۰۸
پس از ثبت این موضوع در پرونده تلاش‌های ماموران اداره هفدهم این بار با شدت به جریان افتاد تا اینکه از طریق کنترل نامحسوس در ایستگاه‌ها مشخص شد فردی شبیه به سارق کیف یک میلیونی، دائما در خط بی‌آرتی ولیعصر راه آهن در حال تردد است.
پس از ثبت این موضوع در پرونده تلاش‌های ماموران اداره هفدهم این بار با شدت به جریان افتاد تا اینکه از طریق کنترل نامحسوس در ایستگاه‌ها مشخص شد فردی شبیه به سارق کیف یک میلیونی، دائما در خط بی‌آرتی ولیعصر راه آهن در حال تردد است.
پس از ثبت این موضوع در پرونده تلاش‌های ماموران اداره هفدهم این بار با شدت به جریان افتاد تا اینکه از طریق کنترل نامحسوس در ایستگاه‌ها مشخص شد فردی شبیه به سارق کیف یک میلیونی، دائما در خط بی‌آرتی ولیعصر راه آهن در حال تردد است.
تبلیغات