برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی دو و میدانی
۱۱ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۴:۱۵:۲۴
سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی، مسابقات دو و میدانی انتخابی را با هدف تعیین تیم ملی منتخب برای اعزام به بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا از اواخر هفته آینده در بخش آقایان و بانوان برگزار می کند.
سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی، مسابقات دو و میدانی انتخابی را با هدف تعیین تیم ملی منتخب برای اعزام به بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا از اواخر هفته آینده در بخش آقایان و بانوان برگزار می کند.

سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی، مسابقات دو و میدانی انتخابی را با هدف تعیین تیم ملی منتخب برای اعزام به بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا از اواخر هفته آینده در بخش آقایان و بانوان برگزار می کند.

جمهوریت؛ مسابقات انتخابی در بخش آقایان قرار است طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 خردادماه و رقابت های انتخابی بانوان نیز در روزهای شنبه و یکشنبه 20 و 21 خردادماه برگزار شود.
در بخش آقایان مواد 800 متر، 1500 متر، 3000 متر بامانع و 5000 متر پس از اذان مغرب روز پنجشنبه 18 خردادماه در ورزشگاه سردار جنگل رشت و سایر مواد طی روزهای یاد شده (چهارشنبه و پنجشنبه) در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار می شود. رقابت های بانوان نیز پس از اذان مغرب روزهای شنبه و یکشنبه 20 و 21 خرداد ماه در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار خواهد شد.
رقابت های بخش آقایان شامل مواد 100 متر، 400 متر، 800 متر، 1500 متر، 3000 متر بامانع، 5000 متر، پرش طول، پرش ارتفاع، پرش سه گام، پرش بانیزه، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه، پرتاب چکش، 110 متر بامانع، 400 متر بامانع و در بانوان نیز مواد 100 متر، 200 متر، 400 متر، 800 متر، 5000 متر، 100 متر بامانع، پرش طول، پرش ارتفاع، پرش بانیزه، پرتاب وزنه، پرتاب چکش، پرتاب نیزه و هفتگانه پیگیری خواهد شد.
حدنصاب های تعیین شده از سوی سازمان تیم های ملی برای انتخاب تیم ملی برای اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا:
** آقایان:
- 100 متر: 10:25 ثانیه
- 400 متر: 46:20 ثانیه
- 800 متر: 1:47:00 دقیقه
- 1500 متر: 3:43:00 دقیقه
- 3000 متر بامانع: 8:45:00 دقیقه
- 5000 متر: 13:50:00 دقیقه

- پرش طول: 7.80 متر
- پرش ارتفاع: 2.24 متر
- پرش سه گام: 16:40 متر
- پرش بانیزه: 5.25 متر
- پرتاب دیسک: 60.50 متر
- پرتاب وزنه: 19.10 متر
- پرتاب نیزه: 77.0متر
- پرتاب چکش: 72.0متر
- 110 متر بامانع: 13:80 ثانیه
- 400 متر بامانع: 50:500 ثانیه

** بانوان:
- 100 متر: 11:50 ثانیه
- 200 متر: 23:50 ثانیه
- 400 متر: 54:00 ثانیه
- 800 متر: 2:09:00 دقیقه
- 5000 متر: 17:00:00 دقیقه
- 100 متر بامانع: 13:80 ثانیه

- پرش طول: 6.10 متر
- پرش ارتفاع: 1.83 متر
- پرش بانیزه: 3.80 متر
- پرتاب وزنه: 16.00 متر
- پرتاب چکش: 54.00 متر
- پرتاب نیزه: 50.00 متر
- هفتگانه: 5300 امتیاز
بیست و دومین دوره رقابت های قهرمانی آسیا در روزهای 15 تا 18 تیرماه سال جاری در شهر اودیشای هندوستان برگزار می شود.

تبلیغات