حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در ضیافت افطاری خانه کارگر
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۵:۵۰:۲۰
اعضای کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه در ضیافت افطاری خانه کارگر حاضر می‌شوند.
اعضای کمیسیون اجتماعی روز یکشنبه در ضیافت افطاری خانه کارگر حاضر می‌شوند.
ندارد
تبلیغات