دادگاه آمریکا با وکالت رضا ضراب توسط شهردار سابق نیویورک موافقت کرد
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۲:۴۸:۰۱
یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی را بر عهده بگیرند.
یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی را بر عهده بگیرند.

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی را بر عهده بگیرند.

یک دادگاه فدرال آمریکایی اعلام کرد، رودی جولیانی، شهردار سابق نیویورک و میشائیل موکاسی، دادستان کل سابق آمریکا دارای تعارض منافع احتمالی هستند، اما می توانند وکالت تاجر ثروتمند ایرانی-ترک، رضا ضراب و دفاع از وی در برابر اتهامات مربوط به دور زدن تحریم های ایران را بر عهده بگیرند.

به گزارش نامه نيوز، ریچارد برمان، قاضی منطقه ای آمریکا در منهتن گفت، ضراب «به صورت داوطلبانه و عامدانه» از تعارض منافع احتمالی ای که انتخاب جولیانی و موکاسی به عنوان وکیل برای وی دارند چشم پوشی کرده، اما این تعارض منافع باید «به دقت رصد شود» تا اطمینان حاصل شود که وضعیت بدتری به خود نگیرد یا به تعارضات واقعی تبدیل نشود.

برمان اضافه کرده: «دادگاه همچنین اهمیت حفظ تمامیت و یکپارچگی این رسیدگی ها را در شرایطی که پرونده قرار است روز 30 اکتبر به دادگاه برود، مد نظر قرار داده است.»

مقامات تعقیب آمریکا ضراب را به تبانی برای انجام صدها میلیون دلارتراکنش مالی به نفع دولت و نهادهای ایرانی در فاصله سال های 2010 تا 2015 و دور زدن تحریم های دولت آمریکا علیه ایران متهم ساخته اند.

تعارض منافع احتمالی ناشی از استخدام موکاسی به عنوان وکیل ضراب به این دلیل است که موسسه حقوقی وی، (دبه وویس اند پلیمپتون) وکالت 8 بانکی را که گفته می شود قربانی اقدامات ضراب قرار گرفته را بر عهده دارد.

به گفته برمان، تعارض منافع احتمالی ناشی از استخدام جولیانی به عنوان وکیل ضراب نیز به این دلیل است که گرینبرگ ترائوریگ، موسسه حقوقی جولیانی نیز وکالت همین بانک ها را در این پرونده بر عهده دارد و این موسسه به عنوان «عامل» دولت ترکیه عمل می کند.

آخرین اخبار نامه نیوز-سیاسی
تبلیغات