درویش: سایپا تابع سازمان لیگ است
۶ دی ۱۳۹۵،‏ ۱۵:۴۰:۵۶
مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: تابع سازمان لیگ هستیم و آنها اعلام کرده اند بازی با ماشین سازی روز پنجشنبه برگزار می شود.
مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: تابع سازمان لیگ هستیم و آنها اعلام کرده اند بازی با ماشین سازی روز پنجشنبه برگزار می شود.
مدیرعامل باشگاه سایپا گفت: تابع سازمان لیگ هستیم و آنها اعلام کرده اند بازی با ماشین سازی روز پنجشنبه برگزار می شود.
تبلیغات