دسترسی جدید از بزرگراه رسالت به بزرگراه شهید مدرس
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۶:۰۳:۱۸
مدیر گروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از انجام مطالعات طرحی برای تامین دسترسی شرق به جنوب در تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه شهید مدرس خبر داد.
مدیر گروه پل و بزرگراه‌های سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، از انجام مطالعات طرحی برای تامین دسترسی شرق به جنوب در تقاطع بزرگراه رسالت با بزرگراه شهید مدرس خبر داد.

[unable to retrieve full-text content]

تبلیغات