دوباره ايران برمي‌خيزد
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶،‏ ۱۸:۳۳:۴۹
مارش حماسه نواخته مي‌شود وجادوي نغمه مي‌پيچد در روح حب به وطن:« در اين بهاران كه گل شكفته كه لاله خفته به زير باران...» كلمات رديف مي‌شوند،تشويش قلب نگران وطن مي‌ريزد در جان كلام :«ز شب چه خواهي؟ طرب چه جويي؟ به دل چه گويي ... »
مارش حماسه نواخته مي‌شود وجادوي نغمه مي‌پيچد در روح حب به وطن:« در اين بهاران كه گل شكفته كه لاله خفته به زير باران...» كلمات رديف مي‌شوند،تشويش قلب نگران وطن مي‌ريزد در جان كلام :«ز شب چه خواهي؟ طرب چه جويي؟ به دل چه گويي ... »

[unable to retrieve full-text content]

تبلیغات