صورتجلسه عزل میرزاده بدون امضای وزیران علوم، بهداشت و سیدحسن خمینی
۹ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۲۲:۱۷:۳۴
صورتجلسه عزل میرزاده توسط هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی بدون امضای وزیران علوم، بهداشت و سیدحسن خمینی / این سند توسط تسنیم منتشر شده
صورتجلسه عزل میرزاده توسط هیئت امنا دانشگاه آزاد اسلامی بدون امضای وزیران علوم، بهداشت و سیدحسن خمینی / این سند توسط تسنیم منتشر شده

[unable to retrieve full-text content]

تبلیغات