طرح کاهش مجازات اعدام در دستور کار مجلس
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۹:۱۵:۵۴
محمود صادقی با انتشار پستی در توییتر خود از بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (کاهش موارد مستوجب مجازات اعدام) در دستور هفته آینده مجلس خبر داد.
محمود صادقی با انتشار پستی در توییتر خود از بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (کاهش موارد مستوجب مجازات اعدام) در دستور هفته آینده مجلس خبر داد.

ایران آنلاین /طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر (کاهش موارد مستوجب مجازات اعدام) در دستور هفته آینده مجلس قرار دارد.

---

کلمات کلیدی

تبلیغات