فایل صوتی امیر سابق قطر ضد عربستان بر ملا شد
۱۰ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۹:۱۰:۱۲
انتشار فایل صوتی «حمد بن خلیفه» امیر سابق قطر، رازهای سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان را بر ملا کرد.
انتشار فایل صوتی «حمد بن خلیفه» امیر سابق قطر، رازهای سیاست خارجی این کشور در قبال کشورهای عرب منطقه به ویژه عربستان را بر ملا کرد.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو روزنامۀ عربستانی "عاجل" با انتشار متن این فایل صوتی، فاش کرد که قطر، از همۀ جنبش های مخالف در کشورهای عربِ منطقه حمایت می کند.

حمد بن خلیفه در این فایل صوتی گفت:"ما، با همۀ گروه های مخالف در کشورها، ارتباط داریم، بیشترین دردسر را کشور ما برای عربستان ایجاد کرده است. آمریکایی ها اگر در عراق به نتیجه برسند، در گام بعدی، به سوی عربستان می آیند".

وی افزود:"ما از جنبش های داخلی (در کشورهای عربی) حمایت می کنیم، زیرا حمایت از این جنبش ها به مصلحت ماست و این مساله فقط نیازمند زمان است".

امیر سابق قطر همچنین از حمایت از برخی رسانه های معارض در کشورهای عربی خبر داد و گفت: شبکه الحوار در لندن را ما به وجود آوردیم، شبکه الجدید در لبنان را ما پشتیبانی می کنیم و بسیاری از اصحاب رسانه می دانند که خبرنگاران برخی شبکه ها مثل الجدید، در قطر و در شبکه الجزیره آموزش دیدند.

انتشار این فایل پس از آن صورت گرفت که روابط قطر با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به تیرگی گرایید.

تبلیغات