مورینیو: مویس در زمان بسیار سختی مربی یونایتد شد
۶ دی ۱۳۹۵،‏ ۱۴:۲۶:۵۰
ژوزه مورینیو پیش از رویارویی با ساندرلند در مورد مربی این تیم اظهار کرد: دیوید مویس، بلافاصله پس از فرگوسن به منچستر آمد که بدون شک تکرار آن موفقیت بسیار سخت خواهد بود.
ژوزه مورینیو پیش از رویارویی با ساندرلند در مورد مربی این تیم اظهار کرد: دیوید مویس، بلافاصله پس از فرگوسن به منچستر آمد که بدون شک تکرار آن موفقیت بسیار سخت خواهد بود.
ژوزه مورینیو پیش از رویارویی با ساندرلند در مورد مربی این تیم اظهار کرد: دیوید مویس، بلافاصله پس از فرگوسن به منچستر آمد که بدون شک تکرار آن موفقیت بسیار سخت خواهد بود.
تبلیغات