نتایج انتخابات اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات فارس اعلام شد
۱۱ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۲:۴۷:۴۲
-
-

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات خانه مطبوعات استان فارس که از صبح چهارشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۹۶ همزمان با سراسر کشور به طورتمام الکترونیکی برگزار و ۱۹۸ عضو اصلی خانه مطبوعات استان فارس از میان ۲۶ نامزد تصدی ۷ کرسی هیئت مدیره خانه مطبوعات، به افراد مورد نظر خود رأی دادند.

با پایان پذیرفتن انتخابات در ساعت ۱۶ و اعلام نتایج، در رسته مدیر مسئول محمد عسلی مدیر مسئول روزنامه عصر مردم با ۵۴ و پیمان بهادری با ۴۵ رأی به عضویت هیئت مدیره درآمدند. در رسته خبرنگار نیز غیاث الدین ملک حسینی با ۸۲ رأی، حسن دهقان با ۷۲ رأی و محمدتقی زرین چنگ شیرازی با ۷۰ رأی به مدت دو سال عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات فارس شدند. حسین کشتکار با ۴۶ رأی و فاطمه اسدزاده هم با ۳۸ رأی به عنوان بازرسین انتخاب شدند.

با توجه به حد نصاب نرسیدنِ تعداد نامزدهای دو رسته سرپرست خبرگزاری ها و سرپرست روزنامه های کشوری طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ خانه مطبوعات فارس، دو نامزدی که در سایر رسته ها بیشترین آرا را داشته اند به عضویت هیئت مدیره در می آیند. بنابراین احمد نجفی با ۳۰ رأی و محمد جواد شلتوک کار با ۲۷ رأی عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات فارس شدند.

همچنین زهرا سیامک با ۱۷ رأی و معصومه جعفری با ۱۵ رأی عضو علی البدل رسته خبرنگار،  محمدحسین شهرمیانی با ۱۴ رأی عضو علی البدل رسته مدیرمسئول و محمدصالح مقدسی با ۱۱ رأی و علی سعادت با ۱۱ رأی عضو علی البدل دو رسته باقی مانده بدون کاندیدا شدند. علی اکبر صالحی نیز با ۲۸ رأی بازرس علی البدل شد.

گفتنی است این نتایج اولیه انتخابات و تنها بر اساس میزان آرای الکترونیکی است و پس از بررسی توسط ستاد انتخابات مرکزی، نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

همچنین چنانچه بعد از اعلام نتایج، افرادی که مشمول ارائه برگه عدم سوء پیشینه بوده‌اند، در مهلت مقرر آن را بارگذاری نکنند، فرد علی البدل جایگزین می شود.

تبلیغات