کلاتن‌برگ، بهترین داور سال ۲۰۱۶ جهان
۶ دی ۱۳۹۵،‏ ۱۴:۵۷:۱۶
مارک کلاتن برگ به عنوان بهترین داور مرد فوتبال در سال ۲۰۱۶ برگزیده شد.
مارک کلاتن برگ به عنوان بهترین داور مرد فوتبال در سال ۲۰۱۶ برگزیده شد.
مارک کلاتن برگ به عنوان بهترین داور مرد فوتبال در سال ۲۰۱۶ برگزیده شد.
تبلیغات