۱۱ میلیون مجرد آماده ازدواج داریم
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۸:۲۰:۱۶
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱میلیون مجرد داریم که اگر برایشان اشتغال ایجاد شود و ازدواج کرده و فرزند بیاورند جمعیت افزایش خواهد یافت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: در حال حاضر حدود ۱۱میلیون مجرد داریم که اگر برایشان اشتغال ایجاد شود و ازدواج کرده و فرزند بیاورند جمعیت افزایش خواهد یافت.

کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس طرحی به‌نام تعالی خانواده داشتیم که حدود سه سال قبل متوقف شد و در سال 95 دوباره به جریان افتاد. در این طرح که احتمال می‌رود ماههای آینده به صحن علنی مجلس راه یابد حدود 10هزار میلیارد و به‌تعبیر برخی 5هزار میلیارد و برخی دیگر 26هزار میلیارد تومان بار مالی به‌همراه خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، او سیاست‌های تشویقی مندرج در ماده 76 برنامه 5ساله ششم توسعه را دیگر اقدام دولت در راستای تعالی خانواده بیان کرد و ادامه داد: برخی از این سیاست‌ها پیشتر هم اعمال شده بود مانند بیمه ناباروری که هزینه 6 تا 30 میلیون تومان به‌ازای هر خانواده را رقم می‌زد.

جلالی علت اصلی کاهش جمعیت را به فرهنگ سازی‌های گذشته گره زد و از شعار «فرزند کمتر زندگی بهتر» به‌عنوان یک سیاست اشتباه یاد کرد.

او مهمترین علل مؤثر بر کاهش جمعیت را بخش اقتصاد جامعه عنوان کرد و گفت: مادامی که از رکود فعلی خارج نشویم این بخش دوا نخواهد شد، معتقدم در سرشماری‌های گذشته کمی کم‌شماری هم اعمال می‌شد، البته این را باید کارشناسان قضاوت کنند.

تبلیغات