استاد محمد دلپذیر بخش سوم
۱۲ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۲۰:۰۸:۵۸
ده بادرختانش خوب هست هنگام تصویربرداری مستند استاد محمددلپذیر این مثل زیباراشنیدیم زیبابود وجالب .. اما پس ازگذشت زمان ودرهنگام تدوین کلیپ وپس از چندین بار تماشای آن به درک بهتری ازاین مثل زیبارسیدیم آری" ده به درختانش زیباست" مسلما پیامی بسیاربزرگ دراین ضرب المثل زیبا برا ی همگان ماست....هویت یک کشور به فرهنگ وهنرش هست وهمچنین هویت یک منطقه به هنروهنرمندانش برای خواندن ادامه ی این مطلب به سایت
استاد محمد دلپذیر بخش سوم
تبلیغات